Instalacje odgromowe w domach

Instalacja odgromowa jest jednym z podstawowych zabezpieczeń budynku przed skutkami udarów piorunowych oraz związanych z nimi silnych oddziaływań magnetycznych i elektromagnetycznych. W budynkach niewyposażonych w instalacje odgromowe ogromny ładunek elektryczny towarzyszący wyładowaniom atmosferycznym musi zostać zaabsorbowany przez mury, elewację, zbrojenia oraz wewnętrzne instalacje elektryczne.

kliknij aby zobaczyć więcej

Zazwyczaj skutki takiego nagłego wzrostu napięcia oraz ilości energii pojawiającej się w wewnętrznych instalacjach budynku są katastrofalne dla urządzeń podłączonych do sieci zasilającej oraz dla przebywających w nim mieszkańców. Urządzenia elektryczne lub elektroniczne ulegają uszkodzeniom, a sama instalacja podlega ogromnym oddziaływaniom dynamicznym, co często skutkuje jej zniszczeniem. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji odgromowej pozwala na odprowadzenie tego ogromnego ładunku elektrycznego do ziemi bez narażania mieszkańców i urządzeń na uszkodzenia i zagrożenie życia.

180657180546180547180548180658180659180551
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy