Formalności przy budowie ogrodzenia

Budowa ogrodzenia na działce to w wielu przypadkach ostatni, poza pracami wykończeniowymi w domu i ogrodzie, etap inwestycji budowlanej. Co istotne, inwestor powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, należy zapoznać się z ewentualnymi ograniczeniami i wytycznymi dopuszczającymi rodzaje ogrodzeń na danym terenie. W innym przypadku obowiązują przepisy prawa budowlanego.

kliknij aby zobaczyć więcej

Procedura

Inwestor zainteresowany budowa ogrodzenia musi zgłosić inwestycję do właściwego organu (starosty). Zgłoszenie winno obejmować zakres prac oraz planowany czas realizacji. Niezbędne będą też szkice obrazujące położenie przyszłego ogrodzenia oraz stosowne dokumenty poświadczające o prawie do dysponowania działką. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia starostwo nie sprzeciwi się budowie, można przystąpić do realizacji inwestycji. Natomiast przy braku zgodny inwestor może odwołać się od decyzji w terminie do 14 dni od chwili doręczenia. Należy wiedzieć, że zgłoszenie ma ważność dwóch lat i jeśli w tym czasie nie zostanie zbudowane ogrodzenie, procedurę będzie trzeba ponowić.

185312184853184854184855185313185314184856
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy